Waterplanten

De beste tijd om waterplanten te planten is mei - juni. Het aanbod van de planten is dan groot en het water goed op temperatuur. Moeras- en oeverplanten staan vaak langs de rand van de vijver en hebben geen invloed op de waterhuishouding.  Daarentegen zijn zuurstofplanten wel belangrijk, zij zuiveren het water en zorgen voor voldoende zuurstof. Sommige waterplanten zorgen voor filtering. De waterlelies zijn niet alleen mooi om te zien maar hun drijvende bladeren zorgen ervoor dat de zonnewarmte wordt tegengehouden en dienen als schuilplaats voor de vissen evenals de andere drijfplanten.

Bekijk meer productgroepen in de categorie Vijverbenodigdheden en waterplanten